Szkoła Podstawowa Rokity

Szukaj

Idź do treści

Szkolny SU

Nasza SzkołaWYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGOJednym z wielu zadań stojących przed współczesną szkołą jest przygotowanie wychowanków do życia w społeczeństwie demokratycznym. Najlepszą lekcją demokracji w szkole są coroczne wybory do samorządu uczniowskiego. Ucząc młode pokolenie zasad demokracji, nowoczesna szkoła przyczynia się w decydującym stopniu do jej rozwoju, nauczając wartości i kształtując postawy oraz zachowania charakterystyczne dla zbiorowości demokratycznych.
Zgodnie ze Statutem Szkoły, co roku we wrześniu opiekunowie SU organizują i przeprowadzają wybory do Samorządu Uczniowskiego, natomiast uczniowie poszczególnych klas wybierają nowe władze, które od tej pory reprezentować ich będą w kontaktach z innymi organami szkoły.

Tegoroczne wybory odbyły się 28 września, a reprezentantami uczniów naszej szkoły zostali:

Klaudia Stencel z kl. VI - pełniąca funkcję przewodniczącej SU.
Kornelia Stencel z kl. V i Aleksandra Lejk z kl. IV - objęły funkcję zastępców przewodniczącej SU.

W skład Samorządu Uczniowskiego weszli ponadto: Magdalena Gruchała z kl. IV , Wiktoria Mallek z kl. V oraz Paweł Lindstedt z kl. VI.

W roku szkolnym 2010/ 2011 Samorządem Szkolnym opiekować będą się panie Marzena Bartelik oraz Dorota Stenke.

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy i wielu oryginalnych pomysłów urozmaicających życie w szkole!


Powrót do treści | Wróć do menu głównego